Byt

Půdní vestavba bytového domu, Praha 7

Popis projektu

Půdní vestavba v bytovém domě v pražských Holešovicích probíhá paralelně se stavebními úpravami celé budovy. Dům se nachází v památkové zóně a je součástí blokové zástavby podobných objektů, což práce zásadně ovlivní – významná je z tohoto úhlu pohledu především uliční fasáda. Projekt půdní vestavby vypracovaly Projektové ateliéry Dobrovského.

Pří půdní vestavbě bude zachována výška hřebene a bude respektován sklon sedlové střechy. V uliční fasádě bude z hmoty sedlové střechy vystupovat vikýř se čtyřmi okny. Střecha přilehlá k okolním objektům zůstane sedlová se dvěma střešními okny. Dvorní část sedlové střechy bude zachována v horní části a při východní fasádě v pruhu širokém minimálně 0,5 metru. Zbytek střechy se bude v úrovni odpovídající výšce uličního vikýře lámat a zvedat do pultové střechy, tak aby pod ní vznikly uživatelsky příjemné prostory (dvorní vikýř). V prostoru navazujícím na schodišťový rizalit bude vytvořena venkovní terasa, která bude přístupná z bytové jednotky.

Navrhovaná střešní krytina bude kopírovat stávající, půjde o keramické tašky typu bobrovka v režné barvě. Nosné konstrukce vikýřů (uličního i dvorního) bude řešena společně s konstrukcí krovu jako dřevostavba (nosný rám z KVH profilů, mezi ně vložená tepelná izolace z minerálních vláken, opláštění deskami) s kontaktním zateplením a tenkovrstvou omítkou. Přesné barevné řešení bude stanoveno vždy na základě vzorků, tak aby odpovídalo stávajícímu barevnému řešení bytového domu, a bude odsouhlaseno Odborem památkové péče MHMP.

Projekt stavebních úprav domu zahrnuje úpravy fasádních povrchů a výměny stávajících okenních a dveřních výplní včetně navazujících klempířských a truhlářských výrobků. Součástí stavebních úprav je také vybudování nového venkovního skladu v prostoru dvora na úrovni 3. NP a umístění betonových květníků s výsadbou ze strany terasy domu č. p. 345.

Další projekty