Aktuální projekt

Novostavba rodinného domu, Praha 6

Popis projektu

Novostavba rodinného domu a související stavby (oplocení, zpevněné plochy, venkovní rozvody inženýrských sítí, rekonstrukce přípojky vodovodu a kanalizace, sklad). Jedná se o pozemek v zastavěném území v těsné blízkosti přírodního parku. Na pozemku stál rodinný́ dům z 20. let 20. století, jehož odstranění bylo řešeno s předstihem samostatnou dokumentací a samostatným povolením. Pozemek je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu, kdy tato napojení budou využita i pro novostavbu objektu. Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem a s charakterem okolní zástavby. Stavba nebude nikterak narušovat krajinný ráz okolí a urbanismus lokality.

Další projekty