Aktuální projekt

Novostavba rodinného domu

Popis projektu

Rodinný dům je částečně podsklepený, tvořený suterénem v úrovni přilehlé komunikace a 1. NP. Součástí domu je garáž s parkovacími stáními pro osobní automobily. Z hlediska architektonického se jedná o izolovaný rodinný dům vhodně vsazený do svažitého terénu. Objekt je zastřešen plochou střechou.

Další projekty