Aktuální projekt

Rekonstrukce farní stodoly Praha-Hostivař

Popis projektu

Jedná se o hodnotný soubor pozdně klasicistních budov fary, stodoly a hospodářských stavení, které byly v nedávné době rekonstruovány a dnes slouží jako komunitní centrum pro potřeby farnosti. Stavební úpravy se realizují ve formě umístění venkovního schodiště do podkroví, zpevněné zahradní pěšiny, terénního schodiště, venkovní jednotky tepelného čerpadla a vsakovacího zařízení dešťových vod a dotknou se i krajních částí parcel. Zachováváme původní objem stodoly a umožňujeme jeho polyfunkční využití v největší možné míře. V přízemí umisťujeme společenský sál s odděleným vstupním prostorem a hygienickým zázemím, v podkroví 3 samostatné apartmány a kancelář pro správce objektu.

Další projekty