commercial: Komerční projekt

Novostavba komunitního centra, Praha

Popis projektu

Novostavba, kterou navrhlo architektonické studio knesl kynčl architekti, s. r. o., vyroste na rozsáhlém území na severozápadním okraji městské části Praha-Lysolaje. Pozemek je specifický svou poměrně složitou morfologií – jde o terén, který se „nálevkovitě“ svažuje směrem k jihu. Stavební parcela určená pro komunitní centrum má obdélníkový půdorys a je umístěna v jihovýchodním cípu centrální části území určeného pro související projekt obytného souboru „Dolina – město jinak“.

Jde o dvojpodlažní objekt s plochou střechou, který je zasazen do terénu svažujícího se směrem k jihu. Z jižní strany je objekt dvoupodlažní (1. PP + 1. NP), ze severní strany orientované do náměstí je viditelné pouze 1. NP. V suterénu jsou situovány podzemní garáž (vjezd je z jižní strany z areálové komunikace), kotelna, sklad a schodišťové jádro. V přízemí jsou ve vazbě na kolonádu umístěny hlavní provozy – pronajímatelné komerční jednotky, dvě ordinace lékařů a komunitní centrum. Dále je zde naplánován výstup z podzemní garáže směrem do náměstí (severozápadní roh), který je akcentován převýšeným nárožím s hodinami. Ke komunitnímu centru patří také zahrada, která sousedí na východní straně s kolonádou.

Další projekty