Rekonstrukce

Rekonstrukce společných prostor kancelářské budovy, Praha 1 – Nové Město

Popis projektu

Dům v Jindřišské ulici byl postupně přestavěn z barokní do současné pozdně klasicistní podoby. Momentálně jsou v přízemí kanceláře a komerční prostory a v patře a podkroví další kanceláře. Interiér budovy se bohužel od 90. let prakticky nezměnil, a vyžadoval tak opravdu zásadní rekonstrukci. Novou podobu mu vtisklo architektonické studio W|ARCH.

Cílem rekonstrukce společných vnitřních prostor, která probíhala za plného provozu kanceláří, bylo vrátit budově noblesu historického domu, kterou bylo ovšem třeba propojit s moderními technickými prvky. V rámci rekonstrukce jsme odstranili stávající keramickou dlažbu, která byla použita i na schodiště, a nahradili ji velkoformátovým kamenem (travetin), který́ v sobě obsahuje kamenný́ černý́ obdélníkový́ pásek – vloženou intarzii. Ve vstupní chodbě a v prvním patře jsme instalovali informační panely, které tvoří samostatný́ ocelový́ rám (nátěr tmavý́ antracit) vyplněný vyfrézovanou deskou se zlatě natřenými florálními motivy a nápisem Jindřišská 24. Panely tak ladí s černě natřeným ocelovým zábradlím, které doplnilo schodiště.

Keramickou dlažbu jsme odstranili i z prostor toalet v podkroví, jejichž půdorys byl upraven tak, aby zaručil zaměstnancům větší komfort. I tady jsme položili velkoformátovou kamennou dlažbu, kamenný́ obklad jsme použili i na stěny. Osvětlení společných prostor zajišťují nástěnná i závěsná svítidla. Stěny jsou vymalovány bílou barvou a v místech, kde byla vadná omítka, vyspraveny a přeštukovány. V rámci rekonstrukce jsme vyměnili i dveřní křídla do všech kanceláří – nyní tu najdete kazetové dřevěné obloukové dveře s profilací v barvě slonové kosti. Výměna se nevyhnula ani skleněným dvoukřídlým dveřím ve vstupní chodbě v přízemí, které byly ve špatném technickém stavu a neodpovídaly současným tepelně technickým parametrům. Nahradily je posuvné automatické dveře s co nejsubtilnější profilací rámu, které působí lehkým dojmem a nenarušují historický ráz budovy.

Další projekty