Demolice, vyklizení a likvidace suti

  • demoliční a bourací práce staveb s ohledem na ochranu životního prostředí
  • demolice příček, podlah
  • řezání panelů a betonu
  • vyklízení
  • likvidaci veškerého vzniklého odpadu včetně zajištění skládky
  • odvoz odpadu na skládku s případnou ekologickou likvidací v recyklačním středisku

Kontaktní formulář