Aktuální projekt

Hrubá stavba rodinného domu, Praha-Suchdol

Popis projektu

V pražském Suchdole vzniká novostavba dvou navzájem propojených rodinných domů. Půjde o třípodlažní domy s obytným podkrovím v sedlové střeše. Konstrukce celé stavby je plošně založena na základové desce. V nadzemním podlaží budou použity svislé nosné konstrukce z keramických tvarovek, zatímco konstrukce suterénu bude z monolitických železobetonových stěn. Monolitický železobeton bude použit také na stropní konstrukci.

Další projekty