Lysolaje – chodník

Lysolaje - chodník

  • zemní práce
  • zakládání
  • svislé a kompletní konstrukce
  • vodorovné konstrukce
  • komunikace pozemní
  • trubní vedení
  • ostatní konstrukce a práce
  • bourání
  • přesun sutě
  • přesun hmot